Πολιτική Απορρήτου

Ασφάλεια

Η ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ εφεξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ» αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.

Η ασφάλεια του Ηλεκτρονικού καταστήματος της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Αναγνώριση Πελάτη

Οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή σας είναι δύο: ο Κωδικός Εισόδου (Username) και ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας στοιχεία. Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ δεν ευθύνεται για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία θέτετε στη διάθεσή μας με την εγγραφή σας ως μέλος χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκτέλεση των συναλλαγών σας. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

Κωδικοί Εισόδου (Username) & Ασφαλείας (Password)

Για την είσοδο σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ χρησιμοποιείτε δύο κωδικούς, τον Kωδικό Εισόδου (Username) και τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (Password). Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ σας δίνει τη δυνατότητα να μεταβάλλετε τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) όσο συχνά επιθυμείτε και θα σας συνιστούσαμε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάζετε το password σας σε τακτά διαστήματα και να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων κωδικών.

Προσωπικά Δεδομένα – Απόρρητο Συναλλαγών

Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ.) και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους όπως και με το παρόν, θα ενημερώνονται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ και συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής, καθώς επίσης και της διαβίβασης των στοιχείων αυτών σε αποδέκτες οι οποίοι θα προσδιορίζονται συγκεκριμένα και είναι οι υπάλληλοι και προστηθέντες της εταιρίας στα πλαίσια της διεκπεραίωσης της καταρτιζομένης σύμβασης.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Κατά τα λοιπά η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα electromotive.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά εφόσον το επιθυμεί.

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε ισχυρό πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-256bit.

Ενημέρωση για Cookies και Pixel tags

Αυτό το Site χρησιμοποιεί τεχνολογίες, όπως «cookies» και «pixel tags». Με την πλοήγηση του Χρήστη στο Site, ο Χρήστης συμφωνεί στη δημιουργία και τη χρήση αυτών. Εάν ο Χρήστης δεν επιθυμεί την χρήση των cookies μπορεί, είτε να τα απενεργοποιήσει, είτε να αποφύγει την πλοήγηση στο Site.

Τα «cookies» είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του Χρήστη όταν επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή του Χρήστη μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο Χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του Χρήστη. Με την χρήση αυτή, το Site είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του Χρήστη στο Site, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να προσφέρει στον Χρήστη μια ενοποιημένη εμπειρία περιήγησης.

Τα cookies χρησιμεύουν σε ενέργειες όπως ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω:

– Στην διατήρηση της ασφάλειας του Χρήστη, καθώς και την ευκολία περιήγησης του στο Site. Σε οποιοδήποτε σημείο κρίνεται απαραίτητη η καταχώρηση προσωπικών στοιχείων του Χρήστη (https protocol), τα cookies βοηθούν στο να ταυτιστούν και να μεταφερθούν τα στοιχεία της προηγούμενης πλοήγησής του από το περιβάλλον (http). Για παράδειγμα, με αυτό τον τρόπο ο Χρήστης μπορεί να πλοηγηθεί στο Site προσθέτοντας αντικείμενα στο καλάθι του, και αν χρειαστεί να υπάρξει επικοινωνία που περιλαμβάνει οποιοδήποτε προσωπικό στοιχείο (πχ αλλαγή προσωπικών στοιχείων, καταχώρηση παραγγελίας κλπ) αυτή να γίνει χωρίς την ενόχληση του ίδιου.

– Στην αποθήκευση προσωπικών ρυθμίσεων και προτιμήσεων κατά την πλοήγηση στο Site.

– Στο να αντιλαμβάνεται και να αξιολογεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ πως αντιδρά το κοινό της και πως χρησιμοποιεί το Site της, με σκοπό να βελτιώσει τις πληροφορίες αλλά και τον τρόπο που προσφέρει την εμπειρία πλοήγησης. Αυτές οι πληροφορίες βοηθούν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ώστε να μπορεί να προσφέρει στοχευόμενες υπηρεσίες βασισμένες ξεχωριστά στον κάθε Χρήστη. Για παράδειγμα, εάν ένας Χρήστης πλοηγηθεί σε κάποιο επιθυμητό προϊόν, μπορεί να παρακολουθήσει μια διαφήμιση για το αντίστοιχο προϊόν όταν περιηγείται αργότερα σε κάποιο άλλο site.

Οι περισσότεροι περιηγητές επιτρέπουν την διαγραφή των «cookies» και την αποτροπή της δημιουργίας τους για μελλοντική περιήγηση στο ίδιο Site. Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι με την αποτροπή αυτή ορισμένες λειτουργίες του Site δεν θα λειτουργούν ορθά.

Η εταιρεία μας, για να μπορεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στον καταναλωτή χρησιμοποιεί την υπηρεσία Google Analytics. Μέσω της υπηρεσίας αυτής κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης στο Google, ενώ τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου του Google, την οποία μπορείτε να βρείτε στο https://policies.google.com/privacy.

Πολιτική απορρήτου ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ για την αποστολή ενημερωτικών επιστολών/e-mails / newsletters/ εταιρικών νέων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στο πλαίσιο της τήρησης διαδικασιών για την εναρμόνιση με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός ΕΕ679/2016 – GDPR), διατηρεί ολοκληρωμένο σύστημα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Στο πλαίσιο της δραστηριοποίησής της και για την επικοινωνία με τους συνεργάτες/πελάτες της διατηρεί με τη συναίνεσή τους στοιχεία επικοινωνίας. Η επικοινωνία αφορά αποκλειστικά στην ενημέρωσή τους για εταιρικά νέα, νέες υπηρεσίες / προσφορές και για την βελτίωση της ποιότητάς εξυπηρέτησής τους.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά δεδομένα που τηρούνται είναι: Επωνυμία εταιρείας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο, e-mail.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΡΗΣΗΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ τηρεί τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα για τους εξής σκοπούς: 1) Αποστολή παραστατικών προς τους πελάτες της, 2) Αποστολή ενημερωτικών e-mails 3) Αποστολή newsletters 4) Αποστολή επιχειρηματικών νέων. Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα δεν μεταβιβάζονται σε κανέναν άλλο και για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Πρόσβαση υπάρχει αποκλειστικά σε εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας που επιπλέον δεσμεύεται με δήλωση εμπιστευτικότητας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ μέσα από ολοκληρωμένο σύστημα ασφάλειας προστατεύει όλα τα δεδομένα που διατηρεί και ως προς τις φυσικές και ως προς τις ηλεκτρονικές απειλές ή/και καταστροφές. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Για τη διασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου ασφαλείας έναντι των κινδύνων και για την επιλογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, η Εταιρία λαμβάνει υπόψη της τις τελευταίες τεχνολογικές και άλλες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής, τη φύση, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και αφενός μεν πόσο μεγάλη είναι η πιθανότητα και ο κίνδυνος να λάβουν χώρα περιστατικά τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους, αφετέρου δε πόσο σοβαρές θα είναι οι συνέπειες για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων.

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση: Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις. Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση / πώληση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση. Για τους σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing activities), τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης σας. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της. Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 210 996 3244 ή με e-mail στο info@electromotive.gr.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Οι συνεργάτες/πελάτες της εταιρείας διατηρούν το δικαίωμα της πρόσβασης, διόρθωσης, επικαιροποίησης, περιορισμού ή/και διαγραφής των δεδομένων τους μετά από επικοινωνία με την εταιρεία.

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ερχόμενοι σε επαφή με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στο τηλέφωνο 210 996 3244 ή με e-mail στο info@electromotive.gr.

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων αν και εφόσον η Εταιρία τα επεξεργάζεται με βάση τη συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατεύσει τα έννομα συμφέροντά της. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά, όταν η επεξεργασία λαμβάνει χώρα στα πλαίσια εκτέλεσης της σύμβασης, όταν υφίσταται υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, όταν η επεξεργασία λαμβάνει χώρα προς το δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση.

Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 996 3244 ή με e-mail στο info@electromotive.gr

ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η Διοίκηση της ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Νόμου Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – GDPR) μέσω της εναρμόνισης των συστημάτων διαχείρισης της εταιρίας με τις νέες απαιτήσεις του νόμου, της εκπαίδευσης των υπευθύνων, της ενημέρωσης όλου του προσωπικού, των συνεργατών και των προμηθευτών.

Στόχοι μας είναι:

  • η δημιουργία κατάλληλου εργασιακού κλίματος μέσω της ενημέρωσης και της πρόσληψης μέτρων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων
  • η εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία των ηλεκτρονικών υπολογιστών και αποτελεσμάτων
  • η διεξαγωγή ανασκοπήσεων των συστημάτων και η λήψη και υποστήριξη υλοποίησης αποφάσεων για ενέργειες βελτίωσης
  • η διαρκής μείωση των λαθών και παραλείψεων – η παρακολούθηση των εξελίξεων σε επίπεδο αγοράς, νομοθεσίας και επιστήμης
  • η επικοινωνία και μεταφορά τεχνογνωσίας ανάμεσα στο προσωπικό του Οργανισμού
  • η διαρκής βελτίωση του συστήματος Διαχείρισης Προστασίας με οδό τις ανάγκες του προσωπικού, τις απαιτήσεις της αγοράς και την μεταδιδόμενη εμπειρία από τα έργα που αναλαμβάνονται
  • η αναλυτική επιθεώρηση και κατανόηση των συμβάσεων
  • η τήρηση των διεθνών και εθνικών κανόνων
  • η πλήρης συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του Νόμου Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Διατήρησεως και Προστασίας Δεδομένων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  διατηρεί δεδομένα των πελατών της συμφώνως με τους νόμους της Ελληνικής Πολιτείας. Τα δεδομένα αυτά τα χρησιμοποιεί αποκλειστικώς για την ολοκλήρωση των εμπορικών συναλλαγών, τρεχουσών και μελλοντικών. Δεν τα χρησιμοποιεί για άλλο σκοπό ή δίνει πρόσβαση σε τρίτα μέρη προς αυτά τα στοιχεία, πλην όσων τυχόν ζητηθούν από τα όργανα της πολιτείας εντός των ορίων του νόμου.

Επίσης, διατηρεί δεδομένα πελατών, αλλά και μη πελατών, οι οποίοι έχουν ζητήσει να ενημερώνονται με emails για τις προσφορές και τα προϊόντα της ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

Τα δεδομένα των πελατών, όπως επωνυμία, τηλέφωνο, διεύθυνση, ΑΦΜ, τηρούνται αποκλειστικώς στους υπολογιστές της εταιρείας και σε εκτυπωμένα αντίγραφα στα γραφεία της εταιρείας. Σε αυτά, πρόσβαση έχουν εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι και στελέχη, αλλά και η εκάστοτε συνεργαζόμενη λογιστική εταιρεία. Η τελευταία έχει αποδεχθεί την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Τα emails των πελατών, που έχουν συναινέσει στην λήψη ενημερωτικών emails από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ τηρούνται στους υπολογιστές της εταιρείας.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ,  προστατεύει την πρόσβαση στους υπολογιστές, αλλά και στα επιμέρους προγράμματα με τα οποία διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα και δεν επιτρέπει λήψη αντιγράφων πλην αντιγράφων ασφαλείας.

Επίσης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιτρέπει την διαγραφή από τις λίστες ενημερωτικών emails με απλή ζήτηση με email.

Τα στοιχεία των πελατών της ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι οποίοι έχουν προχωρήσει σε μία τουλάχιστον συναλλαγή με την εταιρεία διατηρούνται στα αρχεία της εταιρείας ως ο νόμος ορίζει. Όμως, κάθε πελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει αντίγραφο αυτών των δεδομένων.