Πατάκια-Δάπεδα Δερματίνη Αυτοκινήτων (Pantheon) Εργοστασιακά-Μαρκέ.